YouTube Symphony Orchestra

Den senaste innovationen är YouTube Symphony Orchestra, ett projekt med syfte att nå folk som normalt sett inte lyssnar på klassisk musik. (www.youtube.c0m/symphony) Människor från hela världen kan nu ladda ner ett stycke som specialskrivits av den kinesiske kompositören Tan Dun, som ligger bakom filmmusiken till ”Crouching tiger, hidden dragon”, och sedan ladda upp sina […]