Bästa musikprogrammen till iPad

Det finns många appar för att skapa musik på iPad så det kan vara svårt att välja. Det finns olika typer av appar beroende på hur avancerade funktioner du vill ha och ditt sätt att skapa musik. Det finns traditionella DAW (Digital Audio Workstation) appar, som Apple Garageband, Steinberg Cubasis, Auria mfl. för att skapa […]