VPN tjänster blir allt populärare

Aftonbladet , DN, SvD mfl. skriver idag om att Halv miljon gömmer sig för ipred. Nähä. Säjer ni det. Det låter inte så mycket för mig, men alla har inte ännu hunnit lära sig hur man skyddar sin integritet på nätet genom att skaffa en VPN tjänst som kostar 40-50 kr/månad. Men intresset är stort och allt fler lär sig hur man skyddar sig mot övervakning och hur enkelt det är.

Jag skrev en artikel 1 april i år inlägget Guide till VPN tjänster som Dold, Relakks för att fildela och surfa anonymt och säkert, som fortfarande är det inlägg som har dragit mest trafik under en och samma dag, dvs. den dag den 1:a april som IPRED lagen började gälla.

IPRED lagen är ett typexempel på hur det går när lobbyister får orimligt stort inflytande över lagstiftningen. Ekvationen lyder: Lobbyister+Inkompetenta politiker = IPRED lagen. Sedan får man inte glömma påverkan från USA som amerikanska lobbyister ligger bakom. Vill vi ha en politik som i USA som styrs av lobbyister eftersom politikerna är uppenbart inkompetenta och korrumperade? Men det kanske inte enbart är inkompetens som gör att politikerna vill begränsa internet, utan det handlar nog mycket om rädsla för det okända. Många politiker är nog rädda att förlora sitt arbete när väljarna inte längre går att fylla med propagandan som de pumpar ut. De är rädda för vad internet kommer innebära för demokratin eftersom de vill definiera den skenbara demokratin. Internet är början till en alternativ sann demokratiutveckling inte bara i diktaturer utan även i skenbart demokratiska länder som Sverige och USA. Det är detta som Piratpartiet handlar om och inte om att fildela fritt. Därför kommer Piratpartiet att komma in i riksdagen vid valet. Tillräckligt många människor tycker att internet inte ska strypas och övervakas som man gör med FRA lagen och IPRED lagen. Vad var det Reinfelt sa om att inte jaga en ungdomsgeneration? Jag kommer inte riktigt ihåg….Eller har jag drömt att han sa detta, för han kan väl inte ha ljugit medvetet?

Länkar:

Surfa och fildela anonymt

Så stoppar du automatiskt nedladdning och surfning när VPN tjänsten kopplar ner

Guide till VPN tjänster som Dold, Relakks för att fildela och surfa anonymt och säkert

Så fungerar en VPN tjänst

Anonine ändrar IP adresser – ändra IP range i Comodo brandväggen

Bli anonym på internet för endast 40kr/mån

Integritetshoten i samhället och på internet, FRA – ACTA – IPRED m.m

Så fungerar en VPN tjänst

Vad är ett VPN?

Vanligtvis används ett VPN av företag som vill att deras anställda ska kunna arbeta hemifrån eller på resa och kunna koppla upp sig mot företagets datorer på ett säkert krypterat sätt genom en VPN tunnel. Alternativet hade varit att ha en dedikerad lina där enbart företagets trafik får använda denna. Detta används i de fall som kräver extra hög säkerhet som te.x. banktransaktioner eller liknande. Det vore ju inte så skoj om bankomaternas kommunikation låg på internet……

Med ett VPN kan emellertid data krypteras och skickas enbart till en viss dator (eller grupp av datorer) och därigenom skapas ett privat nätverk (eftersom det bara är tillgängligt för behöriga användare, till skillnad från webbmiljön som alla har tillgång till). Det är dock ett virtuellt nätverk i bemärkelsen att länken mellan de fjärranslutna datorerna inte är fysisk utan passerar genom webben, dvs. över vanliga internet. Användare som arbetar från olika platser kan därigenom få åtkomst till företagets alla program enbart genom att ansluta till en särskild webbplats och ange ett lösenord.