Lösenordsskydda och kryptera filer på USB minnet med Granite Portable

USB minnen har blivit populära för att lagra alla typer av filer och data för att ta med oss överallt. De flesta använder USB minnen för att lagra media filer eller information som inte är känsliga, men om data som du lagrar är konfidentiell och hemlig som t.ex. företagsdokument eller personlig information vill du inte […]

Så fungerar en VPN tjänst

Vad är ett VPN?

Vanligtvis används ett VPN av företag som vill att deras anställda ska kunna arbeta hemifrån eller på resa och kunna koppla upp sig mot företagets datorer på ett säkert krypterat sätt genom en VPN tunnel. Alternativet hade varit att ha en dedikerad lina där enbart företagets trafik får använda denna. Detta används i de fall som kräver extra hög säkerhet som te.x. banktransaktioner eller liknande. Det vore ju inte så skoj om bankomaternas kommunikation låg på internet……

Med ett VPN kan emellertid data krypteras och skickas enbart till en viss dator (eller grupp av datorer) och därigenom skapas ett privat nätverk (eftersom det bara är tillgängligt för behöriga användare, till skillnad från webbmiljön som alla har tillgång till). Det är dock ett virtuellt nätverk i bemärkelsen att länken mellan de fjärranslutna datorerna inte är fysisk utan passerar genom webben, dvs. över vanliga internet. Användare som arbetar från olika platser kan därigenom få åtkomst till företagets alla program enbart genom att ansluta till en särskild webbplats och ange ett lösenord.