Testa om din dator är säker

Teknik och dator för alla skriver om PTS test, www.testadatorn.se för att se om din dator är säker.
Testa datorn, är ett verktyg framtaget för att automatiskt testa och upptäcka svagheter i säkerheten på en Internet-ansluten dator. PTS har bytt till bättre servrar, men också uppgraderat programvaran Nessus, som är den säkerhetsskanner som Testa datorn använder för att söka efter sårbarheter.

Att tänka på är att testet bara fungerar om din dator är direkt kopplad till internet, alltså inte om du är ansluten via ett hemnätverk som i sin tur är anslutet till internet.

Testet kontrollerar inte om du du har installerat alla säkerhetsuppdateringar till operativsystem och webbläsare eller om du använder dig av antivirusprogram.

Så surfar du säkrare

* Ha en brandvägg och ett antivirusprogram installerat på din dator – håll dem uppdaterade.
* Uppdatera ditt operativsystem och din webbläsare regelbundet.
* Var vaksam på bifogade filer i e-post och var försiktig när du laddar ned.

Integritetshoten i samhället och på internet, FRA – ACTA – IPRED m.m.

ACTA Vad är acta? Anti-Counterfeiting Trade Agreement, är ett kontroversiellt förslag som förhandlas mellan EU, USA, Japan, Schweiz med flera. Förslaget innebär långtgående åtgärder mot upphovsrättsbrott Vad kommer det innebära? De inblandade länderna har erkänt att ACTA existerar men har vägrat lämna ut vad förslaget innebär. En av de mest omskrivna och kontroversiella delarna i […]