Så fotar du som ett proffs och undviker oskarpa bilder

På About.com finns en mycket enkel men bra video som visar hur man ska hålla i sin kamera för att undvika att få suddiga bilder på grund av att man inte håller kameran stadigt. Kortfattat går det ut på att hålla in armbågarna mot kroppen för att få stöd och därmed skapa ett mänskligt stativ för kameran. Det är på samma sätt som skidskyttarna i OS som låter vänster armbåge få stöd mot kroppen och låter geväret få vila i vänster hand. På samma sätt gör man med en systemkamera. Med en liten kamera tar man stöd med båda armbågarna mot kroppen.

Länkar:

Hand Held Camera Trick

with Howard Woolf