Integritetshoten i samhället och på internet, FRA – ACTA – IPRED m.m.

ACTA Vad är acta? Anti-Counterfeiting Trade Agreement, är ett kontroversiellt förslag som förhandlas mellan EU, USA, Japan, Schweiz med flera. Förslaget innebär långtgående åtgärder mot upphovsrättsbrott Vad kommer det innebära? De inblandade länderna har erkänt att ACTA existerar men har vägrat lämna ut vad förslaget innebär. En av de mest omskrivna och kontroversiella delarna i […]

Förbjud också Skype: Skype försvårar brottsutredningar, går ej att avlyssna

Om myndigheterna vill komma åt de verkliga bovarna så borde de förbjuda Skype för att kriminella använder det eftersom det inte går att avlyssna.