Så fungerar en VPN tjänst

Vad är ett VPN?

Vanligtvis används ett VPN av företag som vill att deras anställda ska kunna arbeta hemifrån eller på resa och kunna koppla upp sig mot företagets datorer på ett säkert krypterat sätt genom en VPN tunnel. Alternativet hade varit att ha en dedikerad lina där enbart företagets trafik får använda denna. Detta används i de fall som kräver extra hög säkerhet som te.x. banktransaktioner eller liknande. Det vore ju inte så skoj om bankomaternas kommunikation låg på internet……

Med ett VPN kan emellertid data krypteras och skickas enbart till en viss dator (eller grupp av datorer) och därigenom skapas ett privat nätverk (eftersom det bara är tillgängligt för behöriga användare, till skillnad från webbmiljön som alla har tillgång till). Det är dock ett virtuellt nätverk i bemärkelsen att länken mellan de fjärranslutna datorerna inte är fysisk utan passerar genom webben, dvs. över vanliga internet. Användare som arbetar från olika platser kan därigenom få åtkomst till företagets alla program enbart genom att ansluta till en särskild webbplats och ange ett lösenord.

Integritetshoten i samhället och på internet, FRA – ACTA – IPRED m.m.

ACTA Vad är acta? Anti-Counterfeiting Trade Agreement, är ett kontroversiellt förslag som förhandlas mellan EU, USA, Japan, Schweiz med flera. Förslaget innebär långtgående åtgärder mot upphovsrättsbrott Vad kommer det innebära? De inblandade länderna har erkänt att ACTA existerar men har vägrat lämna ut vad förslaget innebär. En av de mest omskrivna och kontroversiella delarna i […]