Förbjud också Skype: Skype försvårar brottsutredningar, går ej att avlyssna

Om myndigheterna vill komma åt de verkliga bovarna så borde de förbjuda Skype för att kriminella använder det eftersom det inte går att avlyssna.