Så fungerar en VPN tjänst


Vad är ett VPN?

VPN betyder Virtual Private Network. Vanligtvis används ett VPN av företag som vill att deras anställda ska kunna arbeta hemifrån eller på resa och kunna koppla upp sig mot företagets datorer på ett säkert krypterat sätt genom en VPN tunnel. Alternativet hade varit att ha en dedikerad lina där enbart företagets trafik får använda denna. Detta används i de fall som kräver extra hög säkerhet som te.x. banktransaktioner eller liknande. Det vore ju inte så skoj om bankomaternas kommunikation låg på internet……

Med ett VPN kan emellertid data krypteras och skickas enbart till en viss dator (eller grupp av datorer) och därigenom skapas ett privat nätverk (eftersom det bara är tillgängligt för behöriga användare, till skillnad från webbmiljön som alla har tillgång till). Det är dock ett virtuellt nätverk i bemärkelsen att länken mellan de fjärranslutna datorerna inte är fysisk utan passerar genom webben, dvs. över vanliga internet. Användare som arbetar från olika platser kan därigenom få åtkomst till företagets alla program enbart genom att ansluta till en särskild webbplats och ange ett lösenord.

Kryptering och tunnling
För att skydda de data som passerar genom det virtuella privata nätverket måste de kapslas in genom en process som kallas ”tunnling” och som innebär att informationen placeras i digitaliserade kuvert. Ordet ”tunnel” symboliserar det säkra område som skapas i webbanslutningen. Företagen måste använda ett speciellt program i ”tunnelns” ingång och utgång (avsändaren och mottagaren) för att kryptera och dekryptera den kapslade informationen på samma sätt. Ett steg som omfattar datakomprimering läggs ofta till den här överföringsmodellen för att förhindra att nätverket täpps igen p.g.a. belastningen från de krypterade paketen. Det måste också finnas en VPN-server, som är en dator som hanterar behovet av anslutningar från fjärranvändare och routrar (om företaget har flera kontor).

Tunnlingsprotokoll
För att informationen ska kunna läsas i tunnelns båda ändar måste samma tunnlingsprotokoll användas av alla komponenter som ingår i det virtuella privata nätverket. Det finns flera protokoll tillgängliga med olika säkerhetsnivåer: PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), L2F (Layer Two Forwarding), L2TP (Layer Two Tunneling Protocol) och IPSec. Av de här protokollen är det PPTP och IPSec som ger de högsta skyddsnivåerna.
Med PPTP kan datapaket kapslas i IP-datagram och därigenom bilda en point-to-point-anslutning. I det här fallet skyddas informationen dubbelt upp eftersom informationen i det lokala nätverket (t ex datoradresser) kapslas in i PPP-meddelanden, som i sin tur kapslas in i IP-meddelanden. IPSec i sin tur erbjuder tre moduler (Authentication Header, Encapsulating Security Payload och Security Association) som ökar säkerhetsgraden genom att säkerställa att informationen bevaras konfidentiell och verifieras.

Hur använder du dig av ett VPN?
Om du skaffar dig en VPN tjänst så finns det guider på tjänstens sida om hur du gör för att ansluta. Vanligast är att du går in i inställningarna för ditt operativsystem och lägger till en ny anslutning. Vissa har ett program som du laddar ner.

En VPN tjänst fungerar rätt likt en proxy med den stora skillnaden att med en VPN tjänst är all trafik krypterad vilket gör att säkerheten är betydligt bättre. Den som försöker att avlyssna dig kan inte uppfatta vad du gör på nätet annat än att du kommunicerar med en annan dator eftersom trafiken är krypterad.

Vilka nackdelar finns det med att använda VPN?

Den största nackdelen är att ditt användande av nätet kommer att gå lite långsammare eftersom trafiken krypteras av VPN tjänsten och det kräver kraft från VPN servern eftersom du ansluter via VPN-servern som skapar en krypterad tunnel för trafiken till din dator.

VPN-tjänster är till skillnad från Proxys inte gratis, men det är inte några stora summor utan det handlar om 40-50 kr i månaden.

Länkar:

StrongVPN

Surfa och fildela anonymt- Anonine VPN från 34 kr/mån, betala tex. med SMS

Så stoppar du automatiskt nedladdning och surfning när VPN tjänsten kopplar ner

Guide till VPN tjänster som Dold, Relakks för att fildela och surfa anonymt och säkert

Anonine ändrar IP adresser – ändra IP range i Comodo brandväggen

Bli anonym på internet för endast 40kr/mån

Så förblir du anonym på internet, DN, SvD


Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>