Integritetshoten i samhället och på internet, FRA – ACTA – IPRED m.m.


ACTA

Vad är acta?

Anti-Counterfeiting Trade Agreement, är ett kontroversiellt förslag som förhandlas mellan EU, USA, Japan, Schweiz med flera. Förslaget innebär långtgående åtgärder mot upphovsrättsbrott

Vad kommer det innebära?

De inblandade länderna har erkänt att ACTA existerar men har vägrat lämna ut vad förslaget innebär.

En av de mest omskrivna och kontroversiella delarna i ACTA är att tullpersonal riskerar att bli upphovsrättspoliser som ska söka igenom MP3-spelare, bärbara datorer och mobiltelefoner efter kopierad musik och film etcetera. Tullpersonalen kan komma att själva få bestämma vad de anser är upphovsrättsbrott och ha rätten att beslagta och förstöra innehållet på sådan utrustning eller utrustningen, utan domstolsbeslut. Tullen kan få söka igenom dator och mp3-spelare efter piratkopior

Bärbara datorer beslagtas av amerikanska tullen

Internetleverantörer kan bli tvungna att lämna ut personuppgifter om sina kunder, utan domstolsbeslut. Internetleverantörer ska också uppmanas att samarbeta med upphovsrättsinnehavare för att stoppa spridningen av upphovsrättsskyddad information utan att kunna ställas till svars för det. Det kan sannolikt innebära avstängda internetabonnemang för fildelare och internetcensur (filtrering). Förbud mot att kringå upphovsrättsskydd. Det här gör sannolikt regionfria DVD-spelare och modchip mm. olagliga. Det kan också komma att innebära begränsningar av anonymitetsverktyg på nätet (Tor ligger nog i riskzonen).

Frapedia: ACTA

FRA

De som vet något om underrättelsetjänst och terrorister förstår att terrorister kommunicerar inte på ett sådant sätt som går att spåra på internet. Övervakningen syftar inte till att få fast några terrorister, och det vet man. Det man vill göra är att övervaka sympatisörer och genomföra en massiv åsiktsregistrering, för att kartlägga vilka personer som är potentiella terrorister, eller kan tänkas hjälpa eller finansiera terrorister.
Detta är dock inte något som man går ut med offentligt, med det egentliga syftet med den massiva åsiktsregistreringen man påbörjat. HAX: ”I FRA:s specialvariant av personuppgiftlagen ges FRA möjlighet att använda uppgifter om medborgarnas ”ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv” i sin analys. Dessa uppgifter får inte vara den enda grunden för FRA:s behandling av personuppgifter. Men analysen / inhämtningen får kompletteras utifrån dessa uppgifter.”

Det finns ju ett talesätt som säger att hela världen bara är 7 handslag bort sett från vilken individ som helst. Med dagens möjligheter i händerna på dessa osäkerhetstjänster innebär det att vem som helst kan bli misstänkt för vad som helst när som helst. Endast fantasin sätter gränsen.

Sociogram

Vilka sidor besöker FRA?

IPRED

IPRED är en förkortning som står för International Property Rights Enforcement Directive och är ett direktiv från EU. Direktivet har den svenska regeringen översatt och gjort en proposition av den till Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område – genomförande av direktiv 2004/48/EG. IPRED är ett flertal lagar och förändringar i befintliga lagar.

Crash course i IPRED:

  • Film- och skivindustrin får rätt att få ut vem som abonnerat på en viss IP-adress på nätet vid ett visst klockslag, om de visar en domstol ”skäliga bevis” för att fildelning har skett från den IP-adressen. En skärmbild (som är superlätt att fabricera) kommer med stor sannolikhet att vara mer än tillräckligt. Detta innebär bara i sig att de får större befogenheter att kränka personlig integritet än den svenska polisen (som inte kan få ut sådana uppgifter utan att ett brott kan ge åtminstone fängelse, och ofta fleråriga fängelsestraff).
  • Med dessa uppgifter i handen skickar de ett kravbrev till abonnenten för internetabonnemanget (som inte behöver vara samma person som fildelat). Där står det i allt väsentligt ”betala en månadslön, annars stämmer vi dig på fyra månadslöner. Vi har bevis och du kan inte vinna. Tar du det till domstol får du dessutom betala rättegångskostnaderna”. De flesta betalar i ren skräck för att få problemet att försvinna. Det är så upphovsrättslobbyn har gjort i varje annat land där de fått den här rättigheten och det finns ingen anledning att tro att de skulle göra annorlunda i Sverige. Detta är inget annat än statligt sanktionerad utpressning. Rättssäkerheten är obefintlig.
  • Skadeståndsbelopp i Sverige har ända sedan 1920 haft en väldigt strikt princip: skadestånd får bara utdömas för faktiska, dokumenterade ekonomiska skador. Den här lagen ändrar på det, så att film- och skivindustrin får stämma privatpersoner på fantasisummor bara för att markera sin maktposition, utan att behöva visa att de förlorat ett enda öre.
  • Den fildelare som dömts i domstol ska kunna åläggas att betala en tidningsannons eller motsvarande där det står att han eller hon har blivit dömd, och för vad. Detta är också något som aldrig förekommit tidigare.
  • Politikerna hävdar att det hela kommer från ett EU-direktiv, ”sanktionsdirektivet” eller IPRED1. Det är en ren lögn rakt upp och ner. För det första, så kräver EU-direktivet bara att abonnentuppgifter får tas fram i samband med en rättegång, inte att privata intressen ska kunna få ut dem bara för att de påstår något. För det andra har EG-domstolen uttryckligen slagit ner den delen av direktivet; den gäller inte längre.

Vad är IPRED

79 procent av män mellan 15 och 29 år säger nej till lagförslaget Ipred.

Övriga integritetshot

Per Ström har på sidan http://www.stoppa-storebror.se/ en bra sammanställning av integritetshot:

Observera att det i samtliga fall nedan handlar om automatisk övervakning, genomförd av programvaror. Det är mest sådan det är värt att oroa sig för.

Ansiktsigenkänning via övervakningskameror

Användning av programvaror på egen dator (varje gång programvaran startas) registreras centralt genom system för upphovsrättskontroll (s.k. DRM).

Barn och ungdomars rörelser övervakas via armbandsur med satellitnavigering (mer)

Besökta sajter lagras

Beteende och kroppsspråk avläses via övervakningskameror för att förutse intentioner

Biltullar registrerar passerande bilar och matchar mot databaser

Bränsletillförseln i bilen stängs av vid överskriden fartgräns (via satellitnavigering)

Butikers data om människors inköp används av polisen för profilering

Chattares vänskapsrelationer kartläggs med mönsterigenkänning

Chip opereras in i kroppen så att människors närvaro kan registreras (mer)

Detektering av ilska och ordigenkänning på call centers

Digital inläsning av nummerplåtar på passerande bilar med vägkameror, kontroll mot databaser (mer)

Echelon, global USA-dominerad avlyssning av bl.a. telefoni, epost, fax- och internettrafik

Ekonomiska transaktioner övervakas med mönsterigenkänning (mer)

Eposttrafik lagras

Försäkringsbolag övervakar fart, körstil och plats för bilkörning via satellitnavigering (mer)

Geografisk position (när mobilen används) lagras

Google (och andra sökmotorer) samlar information om användarna. Mer.

Gångigenkänning via övervakningskameror (mer)

Humörigenkänning via övervakningskameror

Internetfiltrering (censur av internet), mera info här.

Kollektivtrafikresor (t.ex. pendeltåg och tunnelbana) lagras i databas (mer)

Luktbaserad identifiering (identifiering av människor via deras kroppslukt)

Lögnigenkänning via telefon respektive kameror (mer)

Mobiltelefoners elektroniska fotspår analyseras (”cell phone mining”)

Mönsterigenkänning tillämpas på ringande, mailande och surfande (eller andra elektroniska fotspår) för att hitta suspekt beteende

Ord- och frasigenkänning (”automatiskt öra”)

Personalövervakning på arbetsplatsen (inkl surfande, epostanvändning, använda ord, pausers längd, passager genom dörrar mm)

Skolbarns rörelser i skolan mellan olika rum och toaletter registreras

Skrivare och kopiatorer skriver ut osynliga spårbarhetskoder på papperen (mer här)

SMS-trafik lagras

Spionprogramvaror rapporterar vad som görs på en dator

Svarta lådor i bilar lagrar data om körningen, och sänder data (såsom fart) till myndigheterna.

Telefontrafik lagras

Telematikutrustning i bilar används för fjärravlyssning av samtal i kupén

TV-tittande registreras (sedda program) (gäller digital interaktiv TV)

Uppspelning av musik och filmer på egen utrustning övervakas via internet av upphovsrättsägaren genom system för upphovsrättskontroll (s.k. DRM).

http://www.stoppa-storebror.se/risker.htm finns många exempel på risker med övervakning. T.ex. kan information hamna i orätta händer, man kan bli oskyldigt misstänkt, rättssäkerheten kan bli urholkad, ändamålsglidning, meddelarskyddet för journalisters källor hotas, anpassning av beteendet som begränsar vad man vågar göra när man är övervakad, känsla av att vara övervakad och iakttagen, oklarhet över vad informationen kan användas till i framtiden, förskjuten maktbalans mellan stat och individ.

Marinpersonal kopierade journaler

Vad skapar VI för samhälle som låter byråkrater och politiker fortsätta med vårt ”tysta” medgivande?

Alla inskränkningar i den personliga integriteten kommer provocera fram Cyber terrorism. T.ex. olika förstörelse som hackerattacker, virusskapande m.m.
Maktlöshet skapar terrorism. Regeringarna vill att människor ska vara maktlösa eftersom de känner att de inte har kontroll över internet. De har helt enkelt för dåliga kunskaper om internet och okunskap skapar rädsla för det okända, på samma sätt som främlingsfientlighet oftast bygger på okunskap.


HOWTO: Install a hidden operating system with Truecrypt 6

TrueCrypts gömda filsystem går att detektera

Spanien stänger av anonyma kontantkortstelefoner

FN vill stoppa anonymiteten på nätet.

http://www.frendo.se/rps98_2.html

U.S. and Europe Near Agreement on Private Data

»StartTLS är en metod för att säkert skicka mejl,
genom att mejlservrarna krypterar sin trafik.«

http://stoppafralagen.nu/

http://xpopx.b-s.se/installera-oneswarm-pa-linux-ubuntu/

http://skyddadig.wordpress.com/

DN:Datainspektionen ratar EG-direktiv

Läs även:

Opassande


Comments are closed.