Bästa musikprogrammen till iPad

Det finns många appar för att skapa musik på iPad så det kan vara svårt att välja. Det finns olika typer av appar beroende på hur avancerade funktioner du vill ha och ditt sätt att skapa musik. Det finns traditionella DAW (Digital Audio Workstation) appar, som Apple Garageband, Steinberg Cubasis, Auria mfl. för att skapa […]

Adobe Photoshop till iPad är här

Det har gått över ett år sedan Photoshop på iPad officiellt bekräftades av Adobe, men nu har man uppfyllt sitt löfte om att leverera programmet före utgången av 2019. Som Adobe sade från början är den här ursprungliga versionen av Photoshop för iPad inte en exakt kopia av skrivbordsversionen av Photoshop. Photoshop appen stöder emellertid […]