9 regler för att undvika datorvirus

Ett virus är ett program – en bit av körbar kod – som har möjligheten av att klona sig självt. Datavirus kan spridas snabbt och de är svåra att utrota. De kan vara knutna till varje typ av fil och de sprids när filer kopieras och skickas från person till person. De kan kontaktas från en diskett eller CD, de kan startas när du öppnar ett program eller öppnar en fil eller de kan komma från Internet genom att man laddar ner en fil eller går in på en webbsida och som bilagor till e – postmeddelanden.